Hvězdárna pro školy


    Návštěva hvězdárny se může stát atraktivním doplňkem výuky na všech typech škol od mateřských po vysoké. Návštěva školní skupiny je možná po předchozí rezervaci. Objednávky přijímáme v dostatečném předstihu na adrese hvezdarna@volny.cz. Školní programy nabízíme především ve všední dny mimo otevírací dobu, po dohodě je ale možno i jinak.

Program školní exkurze:
  • Projekce pořadu dle vlastního výběru. V naší nabídce jsou pořady pro všechny věkové kategorie od předškoláků po dospělé. Pořady trvají typicky 30 minut. Přehled našich pořadů naleznete na této stránce.
  • Po skončení pořadu nabízíme diskusi s astronomem nad dotazy žáků (a samozřejmě i učitelů). Naši lektoři mají rozsáhlé zkušenosti a přizpůsobí svůj výklad věku a znalostem třídy. Délka diskuse je individuální a řídí se především zájmem ze strany publika.
  • Návštěva kopule spojená s pozorování oblohy dalekohledem. Pozoruje se především Slunce (exkurze probíhají typicky ve dne). Při nepříznivém počasí je možná návštěva kopule s demonstrací práce s přístroji (demonstrace zvětšení, manipulace s dalekohledem atd.).
  • Časově víceméně neomezená prohlídka výstavních prostor hvězdárny. Možnost nákupu publikací a suvenýrů.

     Objednaný termín exkurze a služby lektora jsou vyhrazeny pouze pro Vás - nedochází ke slučování s jinými skupinami. Maximální kapacita jedné skupiny je 45 míst. Prohlídku lze na přání přizpůsobit časovým možnostem. Diskusi lze po dohodě vést na dané téma (např. v souvislosti s učivem).

Astronomické pořady

POVÍDÁNÍ O SLUNÍČKU


(MŠ a 1. roč. ZŠ) 10 minut
     Proč se střídá den a noc? Co je to vlastně Slunce a jak je doopravdy velké? To se děti dovědí v krátkém pásmu, uváděném přístupnou formou, odpovídající dané věkové kategorii.

     Milé děti. Dneska si spolu budeme povídat o Sluníčku. O tom, jak jen velké a teplé, proč je na Zemi ve dne světlo a v noci tma. Také si ukážeme, jak vypadá naše Zeměkoule z veliké výšky a spoustu dalších zajímavých věcí. Tak tady na obrázku máme Sluníčko z pohádkové knížky, jak ho nakreslil pan malíř. Je moc hezké, ale skutečné Sluníčko na obloze vypadá přece jen jinak. Ten, kdo si ho někdy zkoušel prohlédnout a podíval se přímo do Sluníčka, ví že to vlastně ani nejde. Sluníčko svítí tak moc, že hned bolí oči a sami se zavírají. Ani to raději nezkoušejte, ať si oči nezkazíte...


MĚSÍC U KREJČÍHO


(2. a 3. roč. ZŠ) 30 minut
     To vám byl jednou krejčí Jehlička, který měl za úkol pro Měsíček ušít šaty. A jak to dopadlo, když Měsíc vypadá jednou jako rohlíček a jindy je kulatý jako míček?

     Tak co děti, líbila se vám pohádka? Byla hezká, viďte. A víte co? My si budeme o Měsíčku ještě chvíli povídat. Takhle vypadá Měsíc v pohádkové knížce. A takhle vypadá ve skutečnosti na obloze. Nebo spíš takhle? Co myslíte, který z obrázků je správný? Oba? Ano. Vždyť to jste už viděli v pohádce, že Měsíc je někdy kulaťoučký jako talířek a někdy hubený, jakoby na obloze visel rohlík. A víte proč to tak je? Abychom si to mohli vysvětlit, musíme si říci některé důležité věci. Měsíc je, stejně jako naše Země, obrovská koule. Kolem naší Zeměkoule obíhá a stejně jako na Zemi i na ten náš Měsíc svítí Slunce...


JAK KOMETKA ŠLA DO SVĚTA


(2. a 3. roč. ZŠ) 20 minut
     Pohádka o tom, jak odvážná kometka zachránila malého Pluta před ďábelským Algolem. Dále zde vystupují parádivé Plejády, moudré Slunce i pozemští hvězdáři. Přesto, že se jedná o pohádku, aktéry tohoto příběhu můžeme na obloze skutečně najít.

     Každý večer, sotva se setmí, probouzejí se hvězdy. Jasné a silné vyskočí na nebe hned, jak se Slunce schová za kopec. Zápasí s večerními červánky a svítí, jak nejlépe umí. Slabé hvězdičky, kterým to tak nejde, vstávají později. To musí být nad krajinou černočerná tma, potom nesměle zablikají na obloze. Když už je vzhůru i ta nejmenší…


NA VÝLET DO VESMÍRU


(3. a 4. roč. ZŠ) 25 minut
     Dětem při vesmírné hře pomáhá veselý kosmický cestovatel, který jim také poskytuje základní informace o sluneční soustavě, hvězdách, hvězdokupách, mlhovinách i vzdálených galaxiích.

     Ahoj děvčata a kluci! Jistě se každý z vás už někdy podíval na noční oblohu plnou hvězd. A třeba byste se rádi dozvěděli něco více o hvězdách, planetách a vesmíru. Budu vás tedy doprovázet na té nesnadné cestě poznání světa a budu odpovídat na vaše dotazy začínající slůvkem proč, neboť jenom tak spolu poodhalíme záhady vesmíru. Pohodlně se usaďte, váš průvodce, vesmírný cestovatel Kosmoid...


ZEMĚ JAKO PLANETA


(4. a 6. roč. ZŠ) 30 minut
     Proč je Země kulatá? Co je to gravitace? Jaký je rozdíl mezi hvězdami a planetami? Jak vypadá sluneční soustava? Nejen na tyto otázky odpoví pořad, který je koncipován podle zkušeností s výukou dětí této věkové kategorie.

    Planeta Země, náš domov. Jistě jste tuto větu nejednou slyšeli. Co si pod ní představujete? Město ve kterém bydlíte, nebo přírodu v okolí tábora o prázdninách? Či snad vzpomínáte na koupání v teplém moři, na zimní lyžování v horách? Tohle všechno patří k naší Zemi - mohli bychom říci i zeměkouli. Pojďme si o ní něco povědět - a nejenom o ní, ale i o vesmíru, který ji obklopuje a do kterého naše Země patří. Zeměkoule - slyšíte, jak je v jejím jménu ukryt i její tvar? Není to ale tak dlouho, co lidé znají skutečný tvar Země. Při pohledu kolem sebe se nám zdá, že Země je docela plochá. Pravda, jsou na ní kopce a hory, jezera i řeky, tekoucí z hor k moři, ale to vše vypadá jen jako malé a větší nerovnosti na jinak plochém povrchu. Však si také lidé ve starověku představovali Zemi všelijak - třeba jako plochou desku, přikrytou poklopem oblohy...


LETY KE HVĚZDÁM


(6. a 7. roč. ZŠ) 30 minut
    Fantastický vesmírný výlet začíná na planetě Zemi, odkud bude startovat kosmická raketa, ve které děti navštíví nejen všechny planety sluneční soustavy, ale i objekty vzdáleného vesmíru, hvězdokupy, mlhoviny a cizí galaxie. Při zpáteční cestě se dozví něco o vzniku vesmíru.

    Lety ke hvězdám! Jak dlouho již o nich člověk sní... Od chvíle, kdy poprvé vzhlédl vzhůru, kdy si poprvé uvědomil krásu a nekonečnost hvězdného nebe, toužil se mu přiblížit, toužil se dotknout hvězd. A do té doby dokázal již mnohé. Létá okolo Země, procházel se po Měsíci, uvažuje o letu na Mars. Automatické sondy fotografovaly skoro všechny planety sluneční soustavy a některé jejich měsíce. Stále dokonalejší dalekohledy nám ukazují neskutečně krásné obrazy z hlubin vesmíru i času...


VESMÍR A SVĚTLO


(6. a 7. roč. ZŠ) 35 minut
    Základní informace o světle, jeho vlastnostech a hlavním zdroji - Slunci - to je náplň pořadu, který žáky seznámí i s některými optickými přístroji a optickými zákony. Vysvětlí též fáze Měsíce a příčiny vzniku zatmění. Stručně se zmíní i o historických pozorovacích přístrojích.

    Vidíte tu tmu? Nevidíte, vlastně ani vidět nemůžete. Abychom něco viděli, musí být světlo. Alespoň trochu světla, třeba jen třpyt zářících hvězd, ke kterým se tu a tam zvednou naše oči. Světlo a oko - nerozluční spojenci při vnímání vzdálených hlubin vesmíru i našeho, tak důvěrně známého pozemského světa. Ostatně vzpomeňte si, kolikrát jste už slyšeli : "Podívej...", "koukni se...", "vidíš..."...... Není se čemu divit, vždyť zrak nám poskytuje až osmdesát procent vjemů a informací o našem okolí. Málokoho však napadne, jak dokonalým orgánem lidského těla je oko. Proto bylo poté, co lidé poznali jeho funkci a uspořádání, vzorem pro zhotovení řady optických pomůcek a přístrojů. Nevěříte?...


DO NITRA VESMÍRU


(8. a 9. roč. ZŠ) 30 minut
     Formou multimediální hry s původními animacemi se pořad zamýšlí nad postavením člověka ve vesmíru a shrnuje základní vědomosti o planetách, hvězdách, galaxiích i o stavbě celého vesmíru. Vše je podané formou příhodnou pro danou věkovou kategorii.

     Vítejte v naší hře Do nitra vesmíru. Vaším úkolem bude projít jednotlivé stupně hry a správně zodpovědět kladené otázky. Správné odpovědi Vás přivedou do cíle, kterým není nic menšího než nitro vesmíru... Chceme-li poznat vesmír, měli bychom s jeho poznáváním začít na Zemi. Naše planeta, jedna z devíti ve sluneční soustavě, vděčí za svou výjimečnost příznivé vzdálenosti od centrálního tělesa sluneční soustavy - hvězdy jménem Slunce...


DO BLÍZKÉHO A VZDÁLENÉHO VESMÍRU


(pro dospělé a mládež, 9. tř. ZŠ a 1.-4. roč. SŠ) 35 minut
    Přehledový pořad shrnuje soudobé poznatky o sluneční soustavě a seznámí studenty s hvězdami, hvězdokupami i mlhovinami, jež se nacházejí v naší Galaxii. Zavede je i do miliardy světelných let vzdáleného vesmíru a dozví se o jeho vzniku.

    Vesmír - prosté slovo, a přece vyvolá v mysli člověka ty nejfantastičtější představy. Vesmír - svět, nekonečný svět, jehož nepatrnou částí jsme i my, zde v tomto sále. Před 15ti miliardami let, v době kdy neexistoval ani čas ani prostor, započal vesmír svou existenci. Vznikl z nepředstavitelně husté a žhavé hmoty, tak husté a žhavé, za podmínek, které se zcela vymykají lidské představivosti. Otisk dávného počátku vesmíru nacházíme dodnes v miliardách fotonů, které přicházejí do našich přístrojů ze všech stran...


MĚSÍC - SEN A SKUTEČNOST


(pro dospělé a mládež, 9. tř. ZŠ a 1.-4. roč. SŠ) 25 minut
    Pořad věnovaný našemu nejbližšímu kosmickému souputníkovi a zároveň jedinému tělesu kromě Země, na kterém stanul člověk.

    Měsíc - jeho chladný svit nás odnepaměti přitahuje a láká. Pohled na srpek Měsíce pozvolna plující nad potemnělým obzorem vyvolával v mysli člověka ty nejfantastičtější představy o jeho vzniku, původu a složení. V očích pravěkých lidí se patrně zrcadlila ta samá touha po jeho poznání, která byla hnacím motorem našeho úsilí o stanutí na povrchu cizího kosmického tělesa. Dne 21. července 1969 se tento odvěký sen člověka splnil. Niel Armstrong, americký astronaut a velitel posádky kosmické lodi Apollo 11, se tehdy jako první člověk dotkl měsíčního povrchu...


MYSTÉRIUM HVĚZDY BETLÉMSKÉ


(pro dospělé a mládež, 9. tř. ZŠ a 1.-4. roč. SŠ) 40 minut
    Ve vánočně laděném pořadu se vydáme za poselstvím hvězdy Betlémské a pokusíme se poodhalit její tajemství.

    Vánoční svátky, pro mnohé jedno z nejkrásnějších období v roce. Svátky klidu, míru a vzájemného porozumění, ale i naděje a očekávání. Dny, kdy si křesťané na celém světě připomínají narození Ježíše Krista - příchod spasitele. V čase adventu a Vánoc můžeme ve svém okolí nalézt symboly, které svátky klidu a míru neodmyslitelně provází a staly se součástí naší tradice. Vonící vánoční cukroví, koledy, nazdobený vánoční stromek, a především okamžiky, kdy se lidé snaží svým blízkým přinést pohodu a radost, to vše k Vánocům patří. Snad jeden z nejstarších a nejkrásnějších symbolů Vánoc je lidový betlém. Postavičky svaté rodiny, pastýřů a zvířátek shromážděných u jeslí s dítětem a postavy tří mudrců přinášejících dítěti královské dary nám tradičně připomínají okolnosti doprovázející narození Ježíše Krista. Nad každým takovým betlémem jasně září kometa - betlémská hvězda...


PETR A PAVLA V ZIMĚ


(pro mládež a všechny, kteří se mladí cítí) 30 minut
     Příběh o malém výletě mrazivou přírodou až tam, kde se hvězdy třpytí na sněhových vločkách, Býk s blechou na zádech útočí na Oriona a mlhoviny se zdají blíž než hřející kamna.

     ... tam snad něco uvidíme. To je teda nápad, jít ven v takových závějích. Z údolí by nebylo vidět vůbec nic. A nemůže na nás spadnout lavina? Cože?... Tady? ... jsme snad v Himalájích? Podle kopce, do jakého se škrábeme, bych za to moc nedala. A co vlci? ... Určitě už hladově slídí okolo a čekají, až padnu vysílením! ... a co když probudíme ze zimního spánku medvěda? Tady probudíme ze zimního spánku leda tak sysla. Bude panáčkovat a prosit o sušenku, co máš v kapse. Zas už si ze mě děláš legraci. Chtěla bych tě vidět, kdyby se tu ten medvěd opravdu objevil. Posledního medvěda v Čechách ulovili někdy před sto padesáti lety. No, jen aby! Zhasni a podívej se nad sebe


PETR A PAVLA NA JAŘE


(pro mládež a všechny, kteří se mladí cítí) 30 minut
     Petr a Pavla stojí pod jarní noční oblohou a čekají na východ Měsíce. A jelikož Měsíc nechce vyjít v tu samou dobu jako den před tím (což zcela nepochybně dělá naschvál), tak mají spoustu času povídat si o tom, co všechno je na jarní obloze vidět.

     Je to ještě daleko? Kam mě až chceš vláčet takovou slotou? Jakou slotou? Je přeci jaro, ne? Příroda se budí ... sluníčko ... pestrobarevné květy ... máj ... lásky čas. To je přes den! V noci a v takovýchhle bahniskách si na kvetení a lásky čas dám zajít chuť. Tak už nereptej ... Co já vím, tak to byl tvůj nápad, že se půjdeme podívat na vycházející Měsíc. Když on včera z okna kuchyně vypadal tak krásně. Byl veliký a plul majestátně nad lesem jako nebeská plachetnice.


PRAHOU ASTRONOMICKOU


(pro dospělé a mládež) 30 minut
     Procházka po památkách souvisejících s tisíciletou historií astronomie v Praze. Zvláštní pozornost je věnována zlaté době rudolfínské astronomie, kdy v Praze působili Tycho Brahe a Johannes Kepler, z jejichž spolupráce vzešly základy nové astronomie. Bohatý výčet astronomických památek, mj. např. pražský orloj a Klementinum je zasazen vždy do konkrétních historických souvislostí.

    Praha - jedno z nejkrásnějších světových měst ležící v samém srdci Evropy, pokladnice nesčetných historických a kulturních památek obrážejících jeho dlouhou a často pohnutou minulost. V průběhu staletí byla Praha vždy centrem národní vzdělanosti a kultury, v některých obdobích dokonce světovým střediskem vědeckého bádání. Neobyčejně významnou úlohu sehrálo dnešní hlavní město České republiky i v dějinách poznávání vesmíru. S astronomickými záznamy se setkáváme již v nejstarších českých kronikách a lze bez nadsázky říci, že astronomické znalosti byly u nás již v dávné minulosti nedílnou součástí každého vyššího vzdělání. Ilustrace vyšehradského kodexu z roku 1085 ukazuje kromě náboženských motivů i středověkou představu o stavbě vesmíru...


NEJVĚTŠÍ Z OBRŮ


(pro dospělé a mládež) 21 minut
    Pořad o Jupiteru, největší planetě Sluneční soustavy doplněný za jasného počasí jeho pozorováním dalekohledy hvězdárny.

     "Kdybychom si na Zemi vzali na pomoc malý dalekohled, tak jak to před několika staletími udělal poprvé Galileo Galilei, objevili bychom poblíž planety několik zářících bodů srovnaných s Jupiterem do jedné přímé linie. Toto nevšední uspořádání upoutalo i Galileovu pozornost. Sledoval tyto světelné body po dobu několika málo týdnů a dospěl k závěru, že se nejedná o hvězdy, jak si zprvu myslel, ale o planetární tělesa na oběžné dráze okolo Jupitera. Dnes je známe jako tzv. Galileovské měsíce - Io, Europu, Ganymed a Callisto. Tato skutečnost byla též jedním z hlavních bodů obhajoby Koperníkovy heliocentrické teorie o pohybu planet; Galileovo vyhlášení podpory Koperníkově teorii jej dostalo do problémů s inkvizicí."


PÁN PRSTENCŮ


(pro dospělé a mládež) 22 minut
    Pořad o Saturnu, nejkrásnější planetě Sluneční soustavy doplněný za jasného počasí jeho pozorováním dalekohledy hvězdárny.

    Pozor, hovoří kapitán. Jménem cestovní kanceláře Planet Reisen Vás vítám na palubě výletní hvězdné jachty Odysseus V. Je 28. května 2484, 9 hodin 32 minut centrálního pozemského času a právě jsme ze základny Iapetus Alpha–7 odstartovali na náš poznávací výlet k Saturnu – pánu prstenců …
     Soustava Saturnových prstenců je asi nejkrásnějším útvarem celé Sluneční soustavy. Jedná se vlastně o obrovský kolotoč miliard částic. Nejmenší z nich jsou mikroskopická zrníčka, největší kamenné a ledem obalené bloky velikosti celých domů. Je to složitá soustava, u které z dálky vidíme jen několik jasných prstenců, oddělených temnými mezerami. Při bližším pohledu se pak světlé prstence rozpadají na tisíce prstýnků, úzkých a jemných jako drážky v současné době v některých post-retro klubech znovu tak populárních gramofonových desek. Tloušťka Saturnových prstenců je však jen několik stovek metrů při celkovém průměru asi čtvrt milionu kilometrů, proto si, prosím, představte gramofonovou desku, která by při zachování své tloušťky měla poloměr 5 km! Pokud nenavštěvujete taneční post-retro kluby a nevíte, jak taková gramofonová deska vypadala, najděte si v našem centrálním počítači heslo Technika 20. století, sekce GR/P69 ...


SNĚNÍ O VZNIKU VESMÍRU


(pro dospělé a mládež) 33 minut
    Nevšední zpracování věčně aktuálních otázek na téma "vznik a vývoj vesmíru".

     Když se podíváte na noční oblohu, naleznete na ní spoustu zajímavých objektů. Budou tam planety, hvězdy, hvězdokupy, mlhoviny i vzdálené galaxie. Ó, to je ale krása! To máš pravdu. A při tom to, na co se díváš, je jenom jedno procento látky a energie ve vesmíru. Jé, a co je ten zbytek? Ten v dalekohledu neuvidíš. Tři procenta tvoří látka složená z atomů, například plyn a prach, nebo velmi málo svítící hvězdy. Hmm, a co je ještě ve vesmíru? Dalších 23% je temná hmota, částice o kterých víme z jejich gravitačního působení na hvězdy a galaxie už roku 1934. Ve vesmíru vytvářejí různá vlákna, která se táhnou napříč světem a v jejich křížení se nacházejí galaxie, které vidíš v dalekohledu. Tyhle částice procházejí úplně vším, mnou, tebou, ale i celou zeměkoulí. Jsme pro ně průhlední jako sklo. Přesto se je vědci pokoušejí zachytit ve třiceti podzemních laboratořích po celém světě. Hele, hele, slyšel jsem, že se prý vesmír rozpíná? Počkej, nepředbíhej! I když, vlastně máš pravdu. Těch zbylých 73% tvoří něco, co neustále rozfukuje vesmír zrychlenou expanzí. A co to je? Proč se vesmír rozpíná?...


TAJEMSTVÍ VESMÍRU


(pro dospělé) 45 minut
     Jak vesmír funguje? Jaké základní fyzikální jevy jej utvářejí? Pořad má společný dvacetiminutový úvod, ke kterému si můžete volně vybrat z následujících desetiminutových bloků: závěrečná stádia hvězdného vývoje (neutronové hvězdy, černé díry, ...), kosmologie (vznik a vývoj vesmíru), vznik hmoty, pozemské dalekohledy, vesmírné dalekohledy.